Please select your page

Výcvik psa s ubytováním a výukový kurz pro majitele psa

Výcviky a kurzy jsou pro:

  • štěňata 3 – 5 měsíců, dorost  6 – 10 měsíců,
  • mladí psi 10 měsíců až 2 roky, dospělí psi nad 3 roky věku.

 

Výcviky a kurzy probíhají formou:

  • s ubytováním psa bez přítomnosti majitele a následným 5-tihodinovým výkladem při předání psa
  • individuální výukové kurzy pro majitele , který si psa cvičí pod dohledem  lektora a pak sám doma

 

Smlouva:

S majitelem psa se sepíše smlouva, ve které se uvede, co všechno bude pes po skunčení výcviku, nebo kurzu umět, hotel za výsledek své práce ručí. U nás neplatíte za odchozené hodiny, u nás se platí za výsledek práce a za ten ručíme.

 

Ceny:

Základní kurz .....   cena dohodou  -  cca 3.000,- až 5.000,- Kč  
Náprava konkrétního druhu nesprávného chování (řádky A1. až A11.) .....   cena dohodou  -  cca 2.000,- až 5.000,- Kč
Nácvik speciálních dovedností (řádky B1. až B9.) .....   cena dohodou 

 

Tabulka kurzů:

Kurz
Náplň kurzu
Popis  
zákl. kurz poslušnost, socializace Základní poslušnost, naučit chůzi u nohy bez napínání vodítka, naučení pravidel chování ve skupině psů, respektování pravidel chování při soužití s lidmi, přivolání, vybudování kontaktu na majitele  
A1. bázlivost odstranění bázlivého chování, vybudovat odolnost na vnější podněty, odstranění případné submisivní agresivity  
A2. dominance nadřazené chování vůči lidem a psů a ztoho plynoucí agresivita  
A3. znečištování bytu pes znečisťuje byt záměrně, a to i poté, co byl řádně vyvenčen  
A4. obtěžování okolí pes nadměrně odbíhá za jinými lidmi, jinými psy, skáče po nich, což má za následek konflikty s jinými psy, či jejich majiteli  
A5. štěká a vyje doma nechce být sám, vyje a štěká  
A6. demoluje byt v nepřítomnosti majitele ničí byt  
A7. požírá odpadky pes na vycházce požírá odpadky, válí se v mršinách  
A8. krádeže jídla pes doma krade jídlo  
A9. výstřel odstranění reakce na výstřel a na hluk vysoké intenzity (novoroční petardy)  
A10. aport spolehlivý 100%-ní aport, kdy pes přinese na povel kdykoliv cokoliv, co je knošení vmordě psa vhodné ( i špekáček)  
A11. aport z vody vstup do hluboké vody, přinesení aportu zhluboké vody, odevzdání na břehu bez otřepání s předsednutím  
B1. náprava jiného chování jakýkoliv i nestandardní požadavek na nápravu chování, a na odstranění nežádoucího chování  
B2. lovecký výcvik Nácvik loveckých disciplín, jak vpřítomnosti majitele, tak subytováním, složení jakékoliv zkoušky lovecké způsobilosti včetně všestranek (kromě norování), psa na zkoušce předvedeme  
B3. směrové navádění směrové navádění psa, pes pak dokáže podle píšťalky jít na vzdálenost až 200 metrů po lomené čáře, kdy se vyhne překážce a dokážeme jej navést až „na pětník“, kde teprve začne hledat nosem  
B4. slídění na vodě vstup do hluboké vody na povel a pes podle směrových povelů slídí na vodní hladině  
B5. obrany u služebních psů nácvik obrany na rukáv, kdispozici máme špičkové profesionální figuranty  
B6. stopy u služebních psů nácvik stop soznačováním odložených předmětů  
B7. poslušnost nácvik poslušnosti u služebních psů  
B8. IPO, NZŘ, TART příprava na příslušnou zkoušku, případné předvedení psa na této zkoušce  
B9. speciální dovednosti nácvik dovedností psa podle speciálních požadavků majitele  

 

Záruky:

Při pobytovém výcviku se cena platí za výcvik a pobyt až při předání psa (složení zkoušky). Cena se platí až po předvedení co se pes naučil, co je ve smlouvě dohodnuto a a také předvedení, že pes poslouchá i na povely majitele.

Pokud ne, je pobyt a výcvik bezplatný. To je naše záruka

Při individuálním výcviku za přítomnosti majitele, se jedná o kurz výuky majitele samotného, ale součástí je i to, že pes bude mít po skončení kurzu dohodnuté dovednosti. I zde se sepisuje smlouva, ve které se stanoví, co všechno bude pes po absolvování kurzu umět.

Pokud ne, pokračuje výuka dále na naše náklady, dokud se pes dohodnuté dovednosti nenaučí. To je naše záruka.

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zapomenuté heslo? |  Zapomenuté jméno?

×