Please select your page

psi v naem vcviku 36 20120621 1033502107Kavalír king charles španěl Brenty

Kavalír k nám dochází i s paničkou na individuální výcvik. Podle paničky i podle počátečního chování psa se pes jevil jako nesmírně bázlivý, ale po krátké chvíli jsme zjistili, že se v jeho případě jednalo o vyhýbavé chování. Své "bojím, bojím" používal k tomu, aby se vyhnul plnění povelů. Pejsek se naučil veškerou základní poslušnost, chůzi bez napínání vodítka, přivolání a na závěr i pěkně aportoval.


psi v naem vcviku 35 20120621 1057147236Zlatý retrívr Charles

Zlatý retrívr je bohužel "produkt" unifikovaného cvičákového výcviku. Majitelé svědomitě navštěvují cvičák od tří měsíců věku pejska, kde pes musí mít povinně na krku kovový stahovací obojek a stále psovi při každém povelu cukat na krku. Došlo to tak daleko, že pes, když dostane pár povelů, tak si odmítavě lehne na zem a pokud přijde ještě další povel, prchá téměř zběsile pryč s obojkem zarytým do krku a za sebou vleče majitele. Pes má velmi bázlivé a ustrašené chování, svému okolí sděluje: "Prosím, už mě nechejte, já už žádné škubání za krk nechci." Na cvičáku však měli majitelé pokyn škubat. Skončilo to tak, že poslední dva měsíce pes na cvičáku už jen ležel a nechtěl se ani hnout. Psa máme připravit na OVVR. Tady bylo mnoho práce dát psa opět do pořádku. Nyní má již složeny OVVR, nebojí se, nosí aporty z vleček i z dohledávek a připravuje se na další, vyšší zkoušky lovecké způsobilosti.


psi v naem vcviku 34 20120621 1589227282Moskevský strážní pes Kačka

Fenka moskevského strážního psa si pečlivě hlídá teritorium a sousedé ani moc nechtějí chodit na zahradu. Popravdě se jim ani nedivíme. Fenka ani moc neštěká, podle majitelů jen tak "drnčí" pysky. Na nás zvykla velmi brzy, začínáme pozvolna se zklidňováním psa a postupně budeme přidávat na vnějších podnětech a současně s tím budeme zlepšovat poslušnost.


psi v naem vcviku 33 20120621 1454318909Středoasiat Boris

Majitel byl u nás se svým psem na jednodenní individuální výcvikové konzultaci. Jednalo se o mohutného, silného psa, který svým postojem dával každému zcela jasně na srozuměnou, že nestrpí žádné neuvážené chování, zejména pak aby si každý rozmyslel, než mu vydá nějaký povel, nebo po něm bude něco vyžadovat. Doma občas utekl ze zahrady, protože plot nepovažoval za překážku a bez problému jej povalil. Na výletě pak po cestě třeba zakousl kočku nebo skočil nějakému člověku na záda. On to ze své strany považoval za jednání v rovině vítací, ale lidé (popřípadě kočka), kterých se jeho "přátelství" týkalo, byli jiného názoru. S majitelem jsme řešili otázku zlepšení poslušnosti jeho psa, zejména změnu povelové techniky a celkovou změnu chování majitele.


psi v naem vcviku 32 20120621 1738440514Francouzský buldoček Melissa

Francouzský buldoček dosud žije bohémským způsobem života, jediné pravidlo, které zná, je řešit vše, co se kolem něj šustne, na povely vůbec nereaguje a pokyny pána se vůbec neřídí. Důsledkem je nadměrná hlučnost psa na jakýkoliv vnější podnět, pes po majitelích stále něco vyžaduje (vykňučuje), sice neví pořádně co, ale nepřestane, dokud mu to nesplníte. Takže tady se musí s výchovou začít úplně od začátku. Pokud jsme tohoto pejska chtěli přimět ke splnění i toho nejjednoduššího povelu, dokázal se u toho vztekat extrémním způsobem proto, aby se nemusel podvolit pokynu svého majitele. Takže pejska jsme měli naučit celkovou základní poslušnost, přivolání, odstranit tahání na vodítku, základy aportu.


psi v naem vcviku 31 20120621 2028836606Labradorský retrívr Nick

Labrador k nám se svým pánečkem dochází na individuální výcvikové lekce. Majitel se učí pod naším vedením cvičit pejska. Máme odstranit zejména tahání na vodítku, naučit základní povely, přivolání, odložení a kontakt na majitele.


psi v naem vcviku 30 20120621 2008782192West highland white teriér Dori

Fenku westíka získali současní majitelé před několika týdny jako dospělého psa. Když byl u původní majitelky, trávil život na zahradě a nikdo se o něj vůbec nezajímal. Pes je zcela bezkontaktní, neposlouchá, bojí se lidí, je nedůvěřivý a je schopen kousnout člověka do ruky nikoliv z agresivity, ale jako důsledek bázlivosti. U psa máme zejména vybudovat kontakt na majitele, naučit základní poslušnost, zlepšit přivolání (aby fenka vůbec přišla, když se volá), odstranit tahání na vodítku.


psi v naem vcviku 29 20120621 1487406232Malý knírač Tim

Malý knírač se vyznačoval velkým štěkáním, zejména na návštěvy, na cizí psy, na druhé straně v jistých situacích, které byly pro něj nové, vykazoval poměrně velkou bázlivost. Nechtěl být sám, zcela mu chyběla základní poslušnost a přivolání. Vše uvedené jsme měli odstranit. Takže psa jsme měli naučit základní poslušnost s důrazem na povel NE, odstranit tahání na vodítku, vybudovat kontakt k majiteli, psa na jedné straně zklidnit, aby neštěkal, a na druhé straně zvýšit jeho sebevědomí, aby se odstranilo jeho bázlivé chování. Dále jsme se s majitelem dohodli, že psa naučíme aportovat, což se nám velice pěkně podařilo.


psi v naem vcviku 28 20120621 1223927949Maltézský pes Viktor

Maltézáček v sobě nezapřel své akrobatické předky a doma dokázal neustále pobíhat po zadních nohou, skákat po lidech, vynucovat si pozornost, neustále si něčo vykňučovat a vyštěkávat. Jeho projev byl nadměrně dominantní, značkoval v bytě, neměl přivolání. Naším úkolem bylo vše uvedené odstranit, zklidnit celkový projev psa, zlepšit kontakt s majitelem, odstranit značkování v bytě a hlavně naučit povel NE, aby majitel dokázal přimět psa k přerušení nežádoucí činnosti.


psi v naem vcviku 27 20120621 1229000891Jack russel teriér Lars

Russel teriéra si majitel pořídil ve věku osmi týdnů a když měl pejsek tři měsíce, musel majitel na 14 dnů odjet. Pejska dal k nám do psí školky s tím, že jej máme naučit čistotu, socializaci a základní poslušnost. Pejska jsme přidělili k jednomu našemu vlastnímu osmiletému stafordšírskému teriérovi, který vynikajícím způsobem sehrál roli taťky. Jeden z ošetřovatelů si štěňátko bral s sebou domů a neustále se o něj staral. Pejska jsme naučili vše, co majitel požadoval, tedy čistotu, seznámení se všemi zvuky velkoměsta, základní poslušnost, chůzi u nohy bez napínání vodítka, přivolání, kontakt na majitele.


psi v naem vcviku 26 20120621 1169489104 Bulteriér Vito

Majitelka si pořídila bulteriéra tak trochu jako výzvu, aby prokázala, že si umí poradit i s tímto ne příliš na ovládání jednoduchým plemenem. Pes je k lidem naprosto bezkonfliktní, je pohodový, klidný, ale chybí mu jakákoliv poslušnost a hlavně kontakt s majitelem. Pes vykazuje naprostou netečnost k jakýmkoliv povelům, když má však možnost pohrát si s jinými psy, lítá jako střela. Když se psovi vydal povel, tvářil se jako duchem nepřítomný. Tento pes již prošel jedním specializovaným individuálním výcvikem, ale s většinou problémů si u něj naprosto nedokázali poradit. Psa máme naučit základní povely, odstranit tahání na vodítku, přivolání, zlepšit kontakt psa k majiteli. Také máme naučit povel aport, ale ne kvůli povelu aport, ale kvůli naučení povelu PUSŤ, protože u tohoto plemene není problém s kousáním, ale s pouštěním. Dále máme naučit psa plavat. Panička má o práci s pejskem velký zájem, cvičí si ho sama a od nás dostává pouze správné metodické vedení.


psi v naem vcviku 25 20120621 1762281988Stafordšírský teriér Sára

Fenka stafordšírského teriéra je čtyřměsíční štěňátko, které k nám dochází na individuální výcviky. Je to rychlý, hyperaktivní pes, který používá zoubky hlavně na kousání do rukou majitele. Pejska musíme naučit základní poslušnost, celkově ho zklidnit, odstranit tahání na vodítku, samozřejmě základní povely, odložení, přivolání. Vybudovat kontakt pejska k majiteli. Majitel také požaduje naučit aport.


psi v naem vcviku 24 20120621 1707262468Výmarský ohař Alan

Výmarák k nám byl dán také na nápravu chování. Vyznačoval se velmi vysokým stupněm neposlušnosti, nedokázal být sám v klidu, vyštěkával a vynucoval si příchod majitele. Dokázal číhat na okamžik, kdy majitel odvrátí pozornost a v ten moment vyrazil a trhnul vodítkem, že majitele téměř shodil na zem. Skákal a štěkal na cizí lidi, nedokázal v klidu ležet při odložení před obchodem. U psa máme odstranit výše uvedené závady, psa celkově zklidnit, naučit základní povely a hlavně vyřešit vyštěkávání a kňučení, když je pes ponechán osamotě. Naučit aport.


psi v naem vcviku 23 20120621 1640586865 Maltézský psík Mickey

Maltézák je nesmírně fixovaný na svého pánečka a nedokáže být v klidu sám ani na okamžik. V nepřítomnosti teskní, což se projevuje kňučením a vytím. Samozřejmě vznikají problémy se sousedy. Uvedené odstranit. Naučit základní poslušnost, psa celkově zklidnit a odstranit tahání na vodítku. Součástí převýchovy psa bude nezbytné, aby majitel velmi výrazně změnil chování a postoj ke svému psu. Pokud se nám nepodaří přesvědčit majitele, aby ke svému psu změnil přístup, vše se rychle vrátí do původních kolejí.


psi v naem vcviku 22 20120621 1364666268 Labradorský retrívr Ben

Labrador tahá neskutečným způsobem na vodítku, svého majitele přivlekl k hotelu po smyku, až se mu kouřilo od tlapek. Je hyperaktivní, zcela mu chybí základní poslušnost, nemá kontakt na majitele. Doma vydá za dvě demoliční čety, v kanceláři roznosil v mordě za deset minut obsah plné misky s vodou a na linoleu vyrobil během chvilky blátivou stezku. Naučit psa základní poslušnost, celkově zklidnit jeho projev, odstranit tahání na vodítku, vybudovat kontakt na majitele. Naučit povel NE, základ aportu, přivolání. Samozřejmě odstranit všechny výše uvedené závady, které měl pes při příchodu do hotelu.


psi v naem vcviku 20 20120621 2075774416 Pražští krysaříci Rambo a Rex

Majitel si pořídil dva stejně staré krysaříky, kteří vytvořili smečku a velmi rychle se naučili doma velet. Doma vyrábějí loužičky, a to i po důkladném vyvenčení. Mezi sebou se nedokážou dohodnout, kdo z nich je šéf, a tak mezi nimi probíhá na toto téma neustálá výměna názorů. Pejsky máme naučit základní poslušnost, zklidnit, odstranit znečišťování bytu, naučit povel NE.


psi v naem vcviku 19 20120621 1680648591 Labradorský retrívr Maty

Labrador sice není s rodokmenem, ale má nádherný exteriér. Máme jej naučit aport, přivolání, poslušnost v lese, vybudovat kontakt psa na majitelku, odstranit tahání na vodítku, naučit chůzi u nohy bez vodítka, socializaci vzhledem k ostatním psům. Naučit povel NE (všeobecně respektovat zákaz) a odstranit skákání po lidech. Majitelka k nám docházela na individuální výcviky. Po skončení kurzu uměl pes vypracovat vlečku, přinést aport z dohledávky a poslušnost i ve vzdálenosti od vůdce byla stoprocentní.


psi v naem vcviku 18 20120621 1371351269 Cane corso Maxim

Devítiměsíční cane corso je velmi obtížný případ na nápravu chování. Při příchodu člověka se bojí zvednuté ruky tak, že se pomočuje, ale na ruku vrčí a útočí na ni. Protože je to silný a mohutný pes, který ještě nějaká kila nebere, bylo by zde bez nápravy chování do budoucna zaděláno na velký problém. Už v tomto věku vrčí a štěká na každého nově příchozího a je schopen z bázlivosti zaútočit. Venku vrčí a útočí na cizí lidi a psy. Pes potřebuje zklidnit a naučit se důvěřovat lidem, přestat se starat o jiné psy. Je to velmi silný pes, který si své síly bude za rok nebo za dva plně vědom a mohl by být pro své okolí plně nebezpečný.


psi v naem vcviku 17 20120621 2003111663Kříženec německého ovčáka Rex

Kříženec německého ovčáka, který nutně potřebuje socializaci, tzn. naučit pravidla chování ve společnosti psů a lidí. Celkové zklidnění, máme jej naučit základní povely, odstranit tahání na vodítku, zlepšit kontakt k majiteli a naučit aport.


psi v naem vcviku 16 20120621 2081126176Německý ovčák Sindy

Fenka německého ovčáka má bázlivé chování, je nedůvěřivá. Toto vše pramení hlavně z toho, že nerozumí lidem a neví, co se po ní chce. Vyznačuje se však touhou vyhovět člověku, což půjde dobře využít při nápravě jejího chování. Pejska máme naučit základní poslušnost, docvičit základní povely, odstranit tahání na vodítku, chůze u nohy s vodítkem i bez vodítka a přivolání. Dále naučit základ aportu.


psi v naem vcviku 15 20120621 1175635193Kříženec labradorského retrívra Frida

Tato fenka, jako spousta jiných pejsků, tahá na vodítku a skáče na lidi. Naučíme ji základní poslušnost, povel NE a základy aportu. Celkově zklidníme a zlepšíme kontakt s člověkem. Fenka při příchodu k nám měla nedůvěřivé chování a chňapala po rukách. Celkový projev se vyznačoval bázlivými reakcemi na nové nebo nenadálé podněty.


psi v naem vcviku 14 20120621 1576493591Trpasličí pudl Bessy

Krasná fenka pudla Bessy skáče na lidi, nepřichází na přivolání a tahá na vodítku. Zlepšíme kontakt na majitele i poslušnost a fenečku celkově zklidníme.


psi v naem vcviku 13 20120621 2055283241Jezevčík Ronny

Jezevčík má největší potíž s chůzí u nohy bez napínání vodítka. Kromě toho navíc nemá vybudovaný kontakt na majitelku. Jinak je to hodný mladý pejsek. Naučíme ho základní poslušnosti a také přivolání.


psi v naem vcviku 12 20120621 1079346325Pražský krysařík Diego

Diego je trochu víc hlučný, neposedný a celkově neposlušný. Tahá na vodítku, značkuje v bytě a nemá v oblibě velké psy. Naučíme ho správnému chování vůči cizím psům, základní poslušnost a celkově ho zklidníme.


psi v naem vcviku 11 20120622 1417349805Bordeuxká doga Bruno

Bruno potřebuje vybudovat kontakt na člověka, zlepšit poslušnost v situacích, kdy je kolem něj víc silnějších momentů, hlavně odstranit útočení na psy od 30ti kilo výše.


Border kolie

Border Kolie

Border kolie je roční fenka, která se strašně bojí, kdyby mohla, tak se vpije do země jako inkoust. Z přemíry bázlivosti útočí na ostatní psy, ale dost brutálně, s vyhrnutými pysky a jasným úmyslem zranit.


psi v naem vcviku 9 20120618 2073411379Irský vodní španěl Akim

Akim k nám dochází se svou majitelkou na individuální výcvik. Nemá základní poslušnost a vybudovaný kontakt s majitelkou. Pronásleduje cyklisty, běžce, malé děti a vůbec všechno, co se rychle pohybuje. Také se leká nenadálých zvuků a pokynů.


psi v naem vcviku 8 20120618 1283241370 Cane corso

Cane corso je pes, který samozřejmě tahá na vodítku, což u této váhové kategorie (asi 60 kilo) dost podstatný problém. K tomu ještě útočí na psy, ale tady to není z bázlivosti, ale z touhy ulovit. Kromě toho ještě dělá doma tak trochu šéfa a když leží mezi dvěřmi, nechce nechat paničku projít a vrčí na ni. Také nemusí neznámé lidi, do kterých zpočátku zahrnul všechny, kteří jsou na našem hotelu. Z fotky je ale vidět, že už se začíná docela kamarádit (ale fotografa chtěl ještě sežrat).


psi v naem vcviku 7 20120618 1446228808 Labradorský retrívr Joy

Tento labrador dochází se svou majitelkou na individuální výcvik. Potřebuje naučit základní poslušnost a přivolání, chůzi u nohy bez napínání vodítka i na volno a také odstranit skákání na lidi, vynucování si pozornosti štěkáním a navíc celkově zklidnit.


psi v naem vcviku 6 20120618 1120219247Staforšírský teriér Dark

Staford je klidný, hodný pes, bezkonfliktní ve vztahu k lidem, ale stále musí něco řešit s jinými psy (kdo má větší mordu). Kromě toho majitel požaduje standardní výcvik základní poslušnosti, aport a celkové zklidnění psa.


psi v naem vcviku 5 20120618 1892225003Jorkšírský teriér Harry

Pejsek k nám byl dán na převýchovu, protože nešťastné majitelce vykonává své potřeby do její postele a vůbec značkuje byt všude, kde si usmyslí. Je také agresivní a pokousal ruce své majitelky. Kromě tohoto také tahá na vodítku, štěká na jiné psy, žebrá o jídlo a přitom kňučí. Musíme tedy pejska odnaučit šéfovat a naučit ho zákadní poslušnosti, základním povelům a odnaučit tahání na vodítku.


psi v naem vcviku 4 20120618 1498598876Kříženec Chilli

Tento pejsek v nepřítomnosti paničky štěká a ničí věci, je na ní velmi závislý. Dokonce až do té míry, že bez něj majitelka nemůže odejít ani do druhé místnosti v bytě. Na jiné psy vrčí. Je nutné pejska naučit zvládat samotu a zlepšit socializaci k jiným psům. Celkově ho zklidníme a naučíme základní poslušnosti.


psi v naem vcviku 3 20120618 1125709955Čivava Elfi

Drobná fenka čivavy se hodně bojí lidí včetně svých majitelů a nechce za nimi přijít. Leká se náhlých zvuků a přestože se bojí i paničky, kňučí v její nepřítomnosti. Své jídlo si odnáší z misky do ústraní a nechce si ani hrát. Vrčí a štěká na cizí lidi, venku na volno utíká a pak ji majitelé nemůžou přivolat. Souhlasili proto s nápravou chování. Musíme u fenky odstranit bázlivost a naučit ji základním povelům, zlepšit kontakt na majitele a naučit přivolání.


Kavalír Roxy002kavalirroxy

Tato krásná fenka kavalíra nám byla předána na nápravu chování. S majitelkou sice dělá agility, bohužel si však neví rady v případě přivolání a skákání na lidi. Fenku přiučíme základním povelům včetně zmíněného přivolání, odstraníme nežádoucí skákání a celkově ji zklidníme.


psi v naem vcviku 1 20120618 1599844992 Ridžbek Marley 

Tento mladý pejsek je letos vůbec první, kterého nám majitelé dali na nápravu chování. Pes demoluje byt nepřítomnosti majitele až takovým způsobem, že rozkusuje nábytek, koberec i linoleum a vytrhává a rozžvýkává podlahové lišty. Kromě tohoto ještě tahá na vodítku. Pejska proto musíme zklidnit, aby zvládl samotu, a naučíme ho základní poslušnosti a povelům, včetně chůze u nohy bez napínání vodítka.


Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zapomenuté heslo? |  Zapomenuté jméno?

×