Please select your page

Příběhy pejsků - Sirius

osmiměsíční kříženec
OTEC: Argentinská doga,
Matka: kříženec: Českosl. ovčák (ČOV) x Kavkazský ovčák


sirius 1 20120702 1560160059Majitelé přivedli svého osmiměsíčního mohutného křížence Siriuse, jak ostatně můžete vidět na fotkách, kde je se svou paničkou, do Hotelu na nápravu chování. Pes byl připnutý za postroj a na mordě "brzdný" kožený náhubek, který měl aspoň trochu omezit naprosto nezvladatelný tah tohoto silného psa.

Aby si panička aspoň trochu oddechla, připnuli jsme na chodbě druhý konec vodítka, vedoucího od postroje psa, na chvíli k mohutné trubce, pevně ukotvené ke zdi. Pes vyvinul tak mohutný tah, že to jednu chvilku vypadalo, že vytrhne ne trubku, ale s ní i kus zdiva.

První věc, kterou jsme udělali, že pánečci se se psem přemístili do kanceláře. Okamžitě psovi sňali postroj a brzdný náhubek dali do tašky. Pes byl ponechán na volno a asi hodinu jsme si jej po dobu hovoru vůbec nevšímali. Po této době začal pes jevil známky jistého zklidnění.

 

Namísto postroje dostal na krk nornální obojek. Pes u nás v hotelu zůstal a to, co vidíte na fotkách, je Siri se svou paničkou na chodbě hotelu po dvou dnech pobytu. Je to již od pohledu zcela jiný pes. Složitý byl třeba jen už nácvik povelu "Lehni", kdy pes k ulehnutí ochotu naprosto nejevil, naopak si výhružným postojem celého těla a místy i chňapáním dával jednoznačně najevo, že není ochoten se podvolit svému pánečkovi.

sirius 2 20120702 1668686428Jen pro ilustraci Výuka cviku Lehni byla prováděna v kanceláři za přítomnosti paničky, aby viděla, jak je třeba k jejímu povahově ne zcela jednoduchému psu přistupovat. Pes si po delší době sice lehnul, ale provádění cviku zpočátku doprovázel hrozivým zavrčením a nesouhlasným štěkotem. První úspěšné provedení cviku zabralo několikaminutovou opatrnou manipulací psem pomocí vodítka a minimálním užitím síly, protože Siri dával jasně najevo, že žádné hlouposti trpět nebude. Jeho hlasové projevy se však poměrně rychle měnily, a ze vzdorovité tóniny postupně přecházely přes obyčejný nesouhlas až po několikerém opakování pes přestal provádění cviku "komentovat" úplně.

Po několika dnech pak již byl ochoten strpět povel Aport, na který si nechal vsunout do mordy dřevěnou čínku a v klidu ji v mordě držet. Práce s tímto psem vyžaduje značnou míru citu pro situaci, protože jakákoliv chyba ve formě nepřiměřeného spěchu a nadměrného nátlaku hrozila okamžitým návratem ve výcviku na samý počátek, nebo dokonce riziko "pokažení" psa.

sirius 3 20120702 1050473116Přes svou hmotnost se Siri vyznačuje nesmírnou mrštností, rychlostí a pružností pohybu. Když je na volno, zvládá ve vysoké rychlosti neočekávané a nepředvídatelné změny směru pohybu, jaké bychom spíše předpokládali u mrštného jagdteriéra.


Z pohledu snadnosti, či obtížnovy výchovy, či převýchovy lze psy dělit z několika hledisek. Jedno dělení je podle věku (s porovnáním k věku člověka), dalěím hlediskem, kterého si také všimneme, bude rozdělení psů podle toho, zda již byli cvičeni (a s jakým výsledem), nebo zda jsou z výcvikového hlediska "nepopsanou knihou".


Dělení podle věku v porovnání s člověkem:

"přeškolák" - to odpovídá štěněti do 4 měsíců. Koncem tohoto období začíná být štěně vzdorovité, neposlušné, protože si uvědomuje svou osobnost, začíná prosazovat svou vůli, ale neumí ji ovládat tak, aby svým chováním neobtěžovalo okolí. Zde sklízíte ovoce z období výchovy mezi 8. až 12. týdnem, kdy probíhala fáze socializace a první seznamování štěněte s dodržováním pravidel života ve skupině.

"žák" - období zhruba od 4. do 6. měsíce věku. Nejkrásnější období života štěňátka a doba, kdy je na vás plně závislé, je ochotno poslouchat (když jste jej naučili, aby vám rozumělo), období, kdy dokáže respektovat dobrovolně pravidla a chápat, že jeho práva jsou omezená a že existují i povinnost

"puberta" - někdy mezi 7 až 12 měsícem, kdy se u psa odvíčkovává vrozená vloha pro začlenění do hierarchie skupiny a kdy se pes snaží získat v rámci skupiny o co nejvyšší postavení. Dbejte, ať je nezíská nad vámi. Tady začít s výchovou je však už pozdě, tady začínáte sklízet ovoce své předchozí důslednosti - nedůslednosti při vymáhání dodržování pravidel

"fyzická dospělost" období mezi prvním a druhým rokem. Pes upevňuje získanou pozici ve skupině

"duševní zralost"po druhém (třetím) roce věku. Pokud byl pes v předchozím období dobře vychováván, zklidní se, zmoudří a opět se dostáváme do krásného údobí, kdy si se psem rozumíme téměř beze slov, pes je dobrovolně poslušný, nezlobí.

sirius 4 20120702 2034644533Dělení podle stupně vychovanosti (bez ohledu na věk):

vychovaný, socializovaný a poslušný pes, který rozumí člověku. Ale takoví na nápravu chování bohužel nechodí. Kdyby ano, byla by to úplná pohodička.
pes, který určité množství situací, se kterými se setkává, řeší nesprávně. Podle závažnosti dané situace (třeba agresivita, ...) a množství nesprávných návyků se pak individuálně musí řešit jeho náprava. Zde můžeme nahrubo psy rozdělit do dvou dalších skupin: Na psy, se kteří nejsou pokaženi nesprávným výcvikem a na psy, kteří dosud žádný výcvik neabsolvovali a jsou knihou nepopsanou. Práce s touto druhou skupinou je snazší, protože u psa zkaženého nesprávným výcvikem je třeba nejprve odstranit špatné návyky a teprve následně vytvořit návyky správné
Sírius je z hlediska uvedeného rozdělení puberťák, který se blíží do stadia fyzické zralosti, ale jeho výhodou je, že u něj dosud žádný výcvik neproběhl. O to bude práce s ním trochu snazší.
Jinak by se z něj při nesprávném a neodborném zacházení mohl stát nezvladatelný pes, který by mohl být i svému okolí nebezpečný. Už nyní nestrpí žádné - z jeho pohledu - hlouposti a v prvních dnech chňapáním po ruce a hlasitým projevem nesouhlasu dával najevo, že nehodlá strpět se sebou žádnou manipulaci, jako je sedání, lehání, sahání do mordy a podobně.

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zapomenuté heslo? |  Zapomenuté jméno?

×