Please select your page

Povelová sada pro loveckého psa.

Povelová sada pro loveckého psa není rozsáhlá, v žádném případě u psa využívaného v myslivecké praxi nepřesahuje 20 povelů. Vzhledem k tomu, že pes si umí zapamatovat až 200 slov, má jeho paměťová kapacita dostatečnou rezervu k tomu, aby si oněch asi 20 povelů, kterými psovi sdělujeme, co má dělat při práci na loveckých disciplínách, mohl zapamatovat.

Povely můžeme dělit podle různých hledisek. Tak třeba jedno z dělení povelů je dělení na povely slovní (verbální), dále na gesta a postoje (neverbální) a na signály (píšťalka).

Jiným dělením je třeba dělení na povely

  • obecné
  • situační


Těmito dvěma skupinami povelů se budeme v dalším textu zabývat podrobněji. Vše nejlépe vysvětlíme na následujících příkladech:

Příklad obecného povelu je třeba povel „Sedni“, „Štěkej“, „Ke mně“. Pes rozumí těmto povelovým slovům, povel provede vždy i bez toho, že by byl doprovázen gestem, posunkem (nějakou formou neverbální komunikace).

Pod pojmem situační povel rozumíme takový, který má pes spojený s určitou situací, a rozumí mu právě jen v tomto spojení. To je třeba povel Otočit, na který je pes zvyklý se otočit, když jej ve vaně sprchujeme. Když není ve vaně, na tento povel nereaguje.

Obecné povely

Obecné povely dělíme do dvou skupin.

  • Jednu tvoří povely pro poslušnost a ovladatelnost,
  • druhou jsou povely pro práci na lovu a povely, kterými řídíme psa při provádění loveckých disciplín.


Obecné povely pro provádění loveckých disciplín

  • Ty rozdělujeme na povely pro práci před výstřelem
  • na povely pro práci po výstřelu
  • speciální povely pro práci na vodě
  • povely pro směrové ovládání psa

Situační povely

Situačních povelů je celá řada. Vyznačují se tím, že jsou spojeny s nějakou situací a mimo ni pes tomuto povelu nerozumí. Není zde proto ani na závadu, když se jedná o víceslovná spojení. Mnoho z nich se týká manipulace při péči o psa (koupání, česání, podávání léků atp.), často to jsou pokyny, které jsou spojeny s opakující se situací, jako je třeba čekání před obchodem, kdy majitel vždy psa za čekání odmění pamlskem, informace o tom, jaká činnost psa právě čeká (vycházka, hra či krmení) a podobně.

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zapomenuté heslo? |  Zapomenuté jméno?

×