Please select your page

05.1 Obecné povely pro poslušnost a ovladatelnost

Obecné povely pro loveckého psa.

Obecné povely pro poslušnost a ovladatelnost

Ke mně
Pes přijde a předsedne před vůdce. Používá se pro přivolání ke stojícímu vůdci, pes při příchodu před vůdce předsedá. (Dvojhvizd píšťalkou).

K noze
Pes se připojí k levé noze vůdce. Používá se za chůze. (Dvojhvizd píšťalkou). Vydává se v situaci, když je vůdce v pohybu a pes se připojí za chůze k jeho levé noze. Druhé použití je, když chceme, aby se pes z předsednutí přemístil k levé noze vůdce. Po povelu k noze setrvává pes u levé nohy vůdce. Když vůdce jde, pes jej následuje u levé nohy, když se vůdce zastaví, pes u jeho levé nohy usedne. Pes setrvá u levé nohy bez jakýchkoliv dalších povelů až do doby, kdy dostane nějaký jiný povel.

Sedni
Povel pro posazení psa. Pro loveckého psa je tento povel podpůrný, pomáhá při nácviku jiných disciplín a samostatně se využívá zřídka.

Down [daun]
U loveckých psů se namísto povelu „Lehni“ používá povel „Down“. Je to kvůli melodii anglického slova, kde intonace má klesající charakter a je zvukovou pomůckou pro lehání psa. České slovo „lehni“ je vyslovováno s důrazem na první slabiku, zbytek slova je nevýrazný. Pro povel „Down“ se používá dlouhý klesavý tón píšťalky, který má stejnou intonaci jako anglické slovo „down“. (Píšťalkou dlouhý hvizd s klesajícím tónem).

Zůstaň
Povel pro odložení psa. Psa ležícího na povel „Zůstaň“ nikdy nepřivoláváme, vždy si pro něj dojdeme.

Pomalu
Pes jde před vůdcem, zpomalí, udržuje před ním stejnou vzdálenost (přizpůsobí rychlost pohybu rychlosti vůdce).

Za paty
V úzkém profilu jde pes za patami vůdce (úzký chodník, lávka přes vodu atp.).

Ne
Zákazový povel, pes ihned přeruší činnost, kterou provádí. Nejedná se o absolutní zákaz.

Fuj
Absolutní zákaz.

Co děláš?!
Upozornění, poslední varování, po něm už musí přijít donucení, na základě kterého je povel proveden. U vychovaného psa se prakticky nemusí použít, nebo jen výjimečně.

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zapomenuté heslo? |  Zapomenuté jméno?

×