Please select your page

05.2 Práce před výstřelem a po výstřelu

Práce před výstřelem a po výstřelu.

Práce před výstřelem,

Provádí se zásadně na povel „Hledej“ lovecký pes prohledává terén za účelem vyhledání živé zvěře. Po tomto povelu pracují různá plemena různým způsobem podle svých vrozených dispozic.

Jedná se o tři základní vrozené dovednosti loveckého psa:  Hledání (pouze ohaři v poli s nízkým krytem), slídění (ohaři v lese, ostatní plemena v různých druzích krytiny). Slídění se provádí nakrátko, pes se pohybuje v dostřelu brokové zbraně. Nahánějí z neprostupných lesních houštin. Pes vyhledává zvěř i ve značné vzdálenosti od vůdce a natlačí ji na představeného střelce.

Práce po výstřelu

Po výstřelu byla ulovena zvěř a pes ji má najít a přinést. K tomu slouží povely pro přinesení.
Aport - Pes vidí aportovaný kus, popřípadě viděl místo dopadu. Na povel „Aport“ pes vyrazí pro kus, uchopí jej a bez překusování a drcení jej přinese zpět svému vůdci. Před vůdce předsedá a odevzdává na povel „Pusť!.
Ztracená - Pes neviděl místo dopadu aportovaného kusu, kus v daném místě být musí. Pes se do cílového prostoru vysílá s povelem „Ztracená“, bez kusu se nesmí vrátit.
Stopa - Uměle založená pachová dráha, kterou pes vypracuje nosem, jej přivede k odloženému předmětu, který pes okamžitě přináší

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zapomenuté heslo? |  Zapomenuté jméno?

×