Please select your page

05.3 Speciální povely pro práci na vodě

Speciální povely pro práci na vodě.

Na vodu.  Na tento povel pes musí vstoupit bez zaváhání do hluboké vody. Ze zdravotních důvodů (chronické záněty ucha v pozdějším věku) a z důvodu zranění psa o předměty, které pod hladinou nevidíme (kůly, zbytky různých konstrukcí) se nedoporučuje "elegantní" třímetrové skoky z dva metry vysoké hráze.

Ostatní povely jsou pak totožné s povely pro směrové navádění psa - viz jeden z dalších článků.

Pro směrové navádění se nedoporučují povely "vpravo" a "vlevo".  Účinnější je stop hvizd, při kterém naučíte psa "zastavit" na hladině. Pes se přitom otáčí na místě a rozhlíží se. Až je natočen do žádaného směru, použijte povel "dopředu" a pak už následuje povzbuzování pomocí povelu "jdi dál". Tak můžete pohyb psa na vodmí hladině směrovat prakticky pod libovolným úhlem.

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zapomenuté heslo? |  Zapomenuté jméno?

×