Please select your page

05.4 Směrové ovládání psa

Směrová ovladatelnost psa.

Povelů pro směrové navádění psa je sedm. Nacvičujeme je na suchu, ale nejdůležitější využití ja pro ovládání psa na vodě.

Dopředu - Pes u nohy vůdce vyrazí rovně směrem od vůdce, Pes ve vzdálenosti u vůdce (pes je v klidu, stojí, nebo sedí), vyrazí ve směru, ve kterém je postaven.

Jdi dál - Potvrzení, že se pes pohybuje správným směrem. (Píšťalkou dvojhvizd ty–táá v melodii slov „jdi dál“).

Oslovení psa - Znamená „pozor“, pes se má na vůdce podívat (totéž krátký ostrý hvizd píšťalkou).

Směrový povel - Pes se pohybuje v terénu a je třeba, aby se přemístil určeným směrem do jiného prostoru. Po oslovení psa (nebo po hvizdu píšťalkou) se pes na vůdce podívá a v tu chvíli vůdce výrazným pohybem paže obvykle do strany ukáže nový směr pohybu, kterým se má pes vydat.

Stůj -  Pes se zastaví, podívá se na vůdce a čeká na další (obvykle směrový) povel. (Dlouhý hvizd píšťalkou, „stop hvizd“).

Tam hledej - Je-li pes v cílovém prostoru, dostane píšťalkou povel (série krátkých hvizdů ty–ty–ty–ty), který označuje místo, kde má začít hledat.

Ne Používá se zejména tehdy, kdy má pes na výběr mezi více aporty. Aport, ke kterémů míří, na tento povel vynechá a směrovými povely se nechá navést k dalšímu aportu.

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zapomenuté heslo? |  Zapomenuté jméno?

×