Please select your page

07 Hodnocení jako protiklad pochval a trestů

Hodnocení jako protiklad pochval a trestů.

V souvislosti s uvedeným nadpisem vše podrobně rozebereme v následujících pěti článcích:

  • 1.  trest
  • 2.  pochvala
  • 3.  hodnocení
  • 4.  zásady pozitivního hodnocení
  • 5.  zásady negativního hodnocení

Trestu nebo pochvale, které přicházejí v nevhodnou dobu, pes nerozumí. Pes si pochvalu, nebo trest nikdy nespojí s tím, co udělal v minulosti (minulost je vše, co bylo před dvěma vteřinami!). Vždy si ji "přisponkuje" k tomu, co dělá v okamžiku udělení trestu, nebo pochvaly.  Proto  zde nahradíme dvojici "pochvala" a "trest" jedním slovem "hodnocení.

To samo o sobě je pak již návodem pro majitele psa k tomu, že hodnocení bude spíše časově spojovat s tím, co pes  nyní dělá, než s tím, co dělal v minulosti. Vždy je nutné psa hodnotit - ať „dobře“ nebo „špatně“ - přesně a výhradně v tom okamžiku, kdy provádí nějakou svou volní činnost, reaguje/nereaguje na náš pokyn nebo splnil/nesplnil daný úkol. Při hodnocení "špatně" je ale lepší, když se vám psa podaří přistihnout v okamžiku, kdy pojme úmysl provést něco nedovoleného, úmysl porušit pravidla.

Psa ve výše uvedeném smyslu tedy netrestejme, ani nechvalme. Psa vždy hodnoťme. Udělal – li něco špatně, sdělte mu to, udělal-li něco dobře – také mu to sdělte.

Hodnocení provádějme klidně, bez emocí, nelépe je, když máme vše dopředu přesně promyšleno. Pes se vám naučí rozumět a bude se vám snažit vyhovět. začně POSLOUCHAT!!! Poznáte to tak, že začne prudce klesat četnost hodnocení „špatně“ a začne se zvyšovat četnost hodnocení „dobře“.

Ve většině publikací o výchově psů se používá termínů pochvala a trest. Zde tuto dvojici pojmů důsledně nahradíme slovem hodnocení.

Při výchově psa berme vždy ohled na jeho vrozené vlohy a ty usměrňujme žádoucím směrem. Přitom je třeba psa důsledně informovat o tom, co dělá dobře a co dělá nesprávně. K tomu se používá hodnocení, které má jen dva stupně: dobře a špatně.  Psa při výchově není potřeba vůbec trestat, zejména tehdy, když  je jeho výchova primárně založena na spolupráci. Vymýšlejme pro psa úlohy, které jsou blízké jeho vrozeným vlastnostem, co jej nesmírně baví, a tak vhodně volenou metodikou výchovy stačí jeho práci pouze hodnotit. Nicméně protože slovo trest se v běžné literatuře zabývající se výcvikem psů hojně používá, budeme obsahu tohoto pojmu věnovat jeden z článků, na které odkazujeme výše.

Žádný pes se nesmí trestat tak, že si pes trest nespojí se svým nesprávným chováním, ale s tím, že se páneček (panička) zlobí, a pes nechápe souvislosti. Každou činnost psa, ať ji provádí na náš povel, nebo ať se jedná o jeho volní činnost, kterou reaguje na nějakou situaci, je třeba pouze hodnotit. Hodnotit tak, že mu je vždy srozumitelně sdělíme, zda je to špatně, nebo dobře.

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zapomenuté heslo? |  Zapomenuté jméno?

×