Please select your page

07.5 zásady negativního hodnocení

Zásady negativního hodnocení.

U negativního hodnocení dodržujte následující zásady:

 • Negativní hodnocení musí přijít vždy vokamžiku, kdy pes nesprávné jednání zahajuje, nebo ještě lépe spředstihem v okamžiku, kdy psovi v hlavě začíná klíčit nápad neposlechnout nebo provést něco nepovoleného. Opožděné hodnocení je nutno považovat za chybu, pes to chápe jako trest. Na negativní hodnocení máte tak málo času, že když reagujete až na vzniklou situaci, tak se téměř vždy jedná o vaši opožděnou reakci. Proto se musíte naučit číst dopředu, co pes udělá, a jedině to vám umožní reagovat včas.
 • Negativní hodnocení musí být založeno spíše na tom, že se pes lekne, že byl přistižen, než na tom, že negativní hodnocení je nepřiměřeně intenzivní.
 • Na chybu psa musíte reagovat pokaždé jinak. Toho docílíte jen tím, že chybu již předvídáte a svou reakci máte dopředu promyšlenou.
 • Pokud psa negativně ohodnotit nestihnete, nedělejte raději nic, tvařte se, že jste nic neviděli a počkejte si na příště a zareagujte včas. Pes velmi rychle pochopí, že se mu jeho jednání nevyplatilo, dá si pozor a chybu už nebude opakovat. Neboli budete „číhat“ na opakování chyby psa, on to na vás pozná a uvidíte, že dvakrát po sobě – řečeno přeneseně – na rozpálenou plotnu nesáhne. Také můžete náhodě trochu pomoci a situaci, na kterou pes chybně reaguje, namodelovat. Je to sice vůči psovi nesportovní, ale účinné.
 • Na chybu psa nereagujte hned zásahem s nejvyšším stupněm intenzity. Nejprve by měla být vaše reakce mírná, při opakování chyby se musí intenzita reakce zvyšovat. Pod pojmem zvýšení intenzity mám spíše na mysli, že vaše reakce je napoprvé jen jedno pokárání nízké intenzity, pokud ale pes chybu opakuje, bude vaše reakce spíš než jedno pokárání vyšší intenzity složena ze série různých pokárání nízké intenzity, následujících v rychlé sekvenci za sebou.
 • Vaše negativní reakce musí být velmi krátká, vše se musí odbýt vřádu jednotek vteřin.
 • Vaší reakcí na chybu psa vše skončilo, je udělána tlustá čára, problém je tím vyřešen provždy, nikdy se již k němu nevracejte, a to ani tak, že pak půjdete psa litovat a odprošovat a jako satisfakci mu dovolíte to, co má jindy zakázáno.
 • Nikdy nepoužívejte kumulované tresty, neboli nedělejte to, že pes dostane souhrnný trest až poté, co bude mít prohřešků více.
 • Je-li to alespoň trochu možné, nesdělujte negativní hodnocení nikdy trhnutím za vodítko. Vyhněte se také všem signalizovaným plácnutím, kdy pes z vašeho nápřahu už vidí, co bude následovat. Při trhnutí vodítkem se také jedná o signalizovaný zásah, než vodítko stihnete plně napnout a škubnout, pes to přes obojek ucítí a na škubnutí se připraví. Každý signalizovaný verbální i neverbální zásah je neúčinný. Pes nesmí dopředu předvídat vaši negativní reakci.
 • Vždy, když pes udělá chybu, používejte negativní hodnocení s naprosto chladnou hlavou, emoce musí zůstat stranou. Buďte při tom v roli nezúčastněného pozorovatele.
 • Nebuďte nikdy přísní, buďte důslední. Důslednost a přísnost jsou naprosto odlišné pojmy.
 • Psa nesmíte při negativním hodnocení ponižovat.
 • Zvažte, zda se opravdu jedná o chybu psa, zamyslete se, zda jste jeho chybu nezpůsobili vy sami.
 • Pes musí negativní hodnocení přijmout bez bázně. Toho dosáhnete tak, že dodržíte výše uvedené zásady. Projeví se to třeba tím, že když psa jdete plesknout, tak se jedná o hodnotící úder, před kterým se pes nepřikrčí, neměl by přitom ani strachem přivřít oči, je to něco, o čem dopředu ví on i vy, že to bez problému unese. Nesmí uskočit nebo dokonce před vámi strachem utéct, o lehání na bok nebo na záda ani nemluvě.
 • Pokud někdy pes udělá chybu a vy znějakého důvodu negativní hodnocení neprovedete, nic se nestalo. Jen to nesmí být příliš často.
 • Jako negativní hodnocení neboli jako informaci „toto bylo špatně“ může posloužit stejně dobře káravý pohled, gesto, postoj, slovo, plesknutí. Psa nikdy nebijeme.

 

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zapomenuté heslo? |  Zapomenuté jméno?

×