Please select your page

12 Kdy začít s výchovou

Kdy začít s výchovou.

Na štěně mluvte jeho „psí řečí“ – je to jediný jazyk, kterému rozumí. Je založena na mimoverbální komunikaci. Důsledně je učte dodržování vámi stanovených pravidel. Nezaměňujte výchovu, která probíhá neustále, den po dni, minutu po minutě za výcvik, to je, že si občas vzpomenete a začnete je cvičit povely sedni lehni. Učte je znát své jméno, buďte od počátku důslední při přivolání na jeden povel, rozlišujete hru od práce, buďte to vy, kdo organizuje štěněti život. Nedopusťte, aby to bylo obráceně. Nenechejte se od něj vláčet vodítkem, nenechejte jej vybírat odpadkový koš, …. zkrátka učte jej nenásilně pravidlům, která po něm budete chtít aby dodržovalo, až z něj bude dospělý pes.

S výchovou začněte ihned, když si pejska přivezete domů od chovatele. Vychovávejte jej přirozeně způsobem přiměřeným věku a schopnostem štěňátka. Mladý mozek, dosud nepopsaný informacemi, se učí nesmírně rychle, vědomosti nasává doslova jako suchá houba. Nasává však vše, dobré i špatné. Vše špatné, co jej naučíme vraném věku, se pak s výrazně vyšším úsilím později odstraňuje.

V jedné z dalších kapitol budou uvedeny zásady pro výchovu štěněte. Tyto zásady lze však uplatňovat při výchově v každém věku, psa je třeba vzdělávat neustále. Zásady výchovy, uvedené v této knize, jsou obecně platné a musejí se začít aplikovat již od prvního dne, kdy si štěně přivezeme domů.

Štěně odebíráme od chovatele zpravidla ve stáří osmi týdnů. Od osmého do dvanáctého týdne probíhá fáze socializace štěněte. V tomto období však štěně nemá ještě všechna potřebná očkování, tak buďte obezřetní zejména při styku s cizími, neznámými psy a raději se při venčení vyhněte místům, kde je zvýšený pohyb jiných psů.

Naučte štěně, aby slyšelo na své jméno, seznamte je se všemi zvuky v domácnosti. Již od této chvíle začíná výchova a vzdělávání vašeho pejska. Toto období je pro budoucí poslušnost nejdůležitější.

V tomto raném období se musíte začít učit se štěnětem mluvit jeho „psí řečí“, je to jediná řeč, které rozumí. Lidská řeč je pro něj stejně nesrozumitelná, jako kdybychom po něm chtěli, aby umělo číst, počítat, používat mobil, počítač, internet a všechny další složitosti, které lidé ke svému životu nezbytně potřebují. Štěně rozumí nejlépe neverbální komunikaci, to je řeči těla, postoji, gestům, zabarvení a intonaci hlasu, pomocí kterých mu můžeme sdělit vše potřebné.

Uvědomte si, že štěně opustilo matku a vstoupilo do nového, pro něj nesmírně složitého světa lidí. Je jen na vás, nakolik se vám povede mu „psí řečí“ vysvětlit pravidla, která je třeba v našem světě respektovat, naučit jej se v něm orientovat, žít v něm klidným, spokojeným životem a rozumět mu.

Abyste dosáhli toho, že vám bude štěňátko rozumět, nedávejte mu žádné „rozmazané“ informace, jako „skoro dobře, trochu špatně, více méně by to šlo, asi tak nějak“. Pejsek bude nejlépe chápat jasná sdělení ve tvaru „ano“ nebo „ne“. Dále je naprosto nezbytně třeba, aby od okamžiku jeho příchodu bylo vše vždy stejné, aby na každé své chování, v každé stejně se opakující situaci od vás vždy dostával stejnou informaci ve tvaru „dobře“ nebo „špatně“. Jen tak vám bude rozumět a bude vás vnímat. Neboli to, co platí v neděli, musí platit stejně i v pondělí, to, co platí, když máte dobrou náladu, musí platit i když jste naštvaní a ještě vám někdo navíc ukradl před domem kolo. Váš pejsek k vám vzhlíží s plnou důvěrou, nezklamte ji hned na začátku.

Pokud jej za stejnou věc někdy pokáráte a jindy ji necháte „projít“ bez povšimnutí, nebo jej za něco pochválíte a příště mu totéž budete zakazovat, přestane vám štěně rozumět. Jednoduchým důsledkem pak bude, že nebude poslouchat. Dohodněte pravidla, co pejsek smí a co nesmí. Je úplně jedno, co mu dovolíte a co ne (pozor, něco mu budete muset dovolit, přemíra zákazů je špatná). Štěňátko od začátku nebudete nikdy trestat, budete vždy jeho chování vdomácnosti i venku hodnotit (o rozdílu v těchto přístupech si povíme dále).

Výše uvedené shrneme: pes je s mečkový tvor, je zvyklý, že jeho život je řízen a rád se nechá řídit a ovládat. Proto mu poslouchat povely pána bez „odmlouvání“ nečiní žádné obtíže. Právě naopak, činí mu to život příjemný, jednoduchý, jasný a srozumitelný. Pes poslouchá rád – přeloženo do jeho řeči, rád si nechá organizovat život. Pokud neposlouchá, je vina na straně člověka. Pes neposlouchá proto, že nám nerozumí.

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zapomenuté heslo? |  Zapomenuté jméno?

×