Please select your page

13 Volno

Volno

Po povelu volno by pes neměl dostat po co nejdelší možnou dobu další povel. Psa ale pozorně sledujte a zasahujte jen tehdy, když porušuje vámi již naučená pravidla chování.

Velkou chybou je dát povel volno a toto volno pak psovi organizovat - typicky okamžitě následným povelem „No tak volno, máš volno …" - to v případě, že se majiteli zdá, že pes na povel volno nezačal lítat kolem jako ztřeštěný.

Povel ruší veškeré ostatní povely a pes má volno, tedy může si dělat, co chce. „Co chce" je myšleno v rámci pravidel, platících pro pohyb psa plně socializovaného. Tedy ne volno ve smyslu, že je nevychovaný jedinec vypuštěn ze řetězu a ze všeho, co má v dostatečné blízkosti, udělá kůlničku na dříví.

Když dáte psovi povel „Volno", dáváte mu volno osobní, tedy ať si dělá v rámci dohodnutých pravidel, zvyklostí a plemenných dispozic, co on uzná za vhodné. Tento povel jej však nijak neopravňuje k tomu, aby jakkoliv obtěžoval své okolí a nad míru vhodnou se vzdaloval od vůdce. Prostě má volno, ale volný čas musí trávit způsobem přiměřeným.

Někteří majitelé dají psu povel „Volno" a mají představu, že pes vyrazí radostně a bude běhat a poskakovat. Pokud se jim zdá, že se pes po povelu „Volno" neraduje dostatečně, opakovaně jej pobízejí: „Jdi, máš volno, no tak volno, běž!" Je to chyba, po tomto povelu už by majitel dalšími povely neměl volný čas svého psa řídit a organizovat. To pak není volno, ale dalšími povely řízená činnost. Mějte na paměti, že povel „Volno" se dává proto, že po něm po určitou dobu nebude následovat žádný povel, pes si musí od práce odpočinout.

I vycházka by měla být složena ze dvou částí, které se mohou vzájemně prolínat: volná část, kdy pes využívá vycházku k proběhnutí, oddechu pohybem, a část, kdy je „pod povelem". V části, která je volná, by v ideálním případě neměl ze strany majitele padnout ani jeden povel. V části „pod povelem" se může jednat buď o situace, kdy majitel vyhodnotí, že psovi je třeba konkrétní situaci organizovat (přecházení rušnými místy, přes silnici, míjení neznámých psů atp.) nebo o část vycházky, kdy jsme rozhodnuti plánovaně se psem procvičovat nějaké úlohy. Tady však musí být psovi jasně ohraničen začátek a konec výuky.

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zapomenuté heslo? |  Zapomenuté jméno?

×