Please select your page

Výcvik a pamlsky

V následujících článcích se pokusíme zamyslet nad používáním pamlsků při výcviku psů.

Pro účely těchto článků si zavedeme dva pojmy: Prvním bude Výchova a druhým pak Výcvik. Výchova tvoří více než 90% naší práce se psem a je to úkol celoživotní, tak jako u nás u lidí, podíl výcviku je pak menší než 10%.

Pod slovem Výchova budeme rozumět každodenní usměrňování chování psa ve stejném slova smyslu, jako vychováváme dítě. Ukazujeme, co má v dané, pro něj nové situaci dělat, seznamujeme je se správným řešením, hodnotíme, jak se vypořádalo se splněním našeho požadavku. Dítěti také musíme neustále sdělovat, co udělalo správně a co nesprávně, aby mělo zpětnou vazbu a mohlo podle toho korigovat své chování v budoucnu tak, aby vyhovělo požadavkům, které na něj klademe.
U dítěte máme k dispozici vybudovaný slovník, můžeme mu tedy vše sdělovat verbálně. Tento výrazový prostředek bohužel u psa nemáme k dispozici a celou komunikaci musíme přizpůsobit těm výrazovým prostředkům, kterým pes rozumí. Musíme vzít na vědomí, že pes nerozumí slovům, nerozumí větám v našem lidském chápání způsobu předávání informací.
Jediný výrazový prostředek, který máme k dispozici, je mimoverbální komunikace. Čím více se bude podobat tomu, jak spolu komunikují psi, tím lépe nám bude pes rozumět. Nyní stačí jen dodat, že psi se neučí pravidla chování ve skupině psů za pamlsky.

Pod slovem Výcvik budeme rozumět naučení psa povelům, které potřebuje k životu v naší lidské společnosti. Pro běžný život je jich jen několik, zejména je to povel NE, na který pes přeruší činnost, kterou považujeme za nežádoucí, pak přivolání, odložení a pak určitě povely sedni, lehni. V těchto dovednostech musíme psa cvičit ve smyslu výcvikového drilu. Zde je možno ve fázi nácviku využít pamlsky, ale i v běžné literatuře se uvádí, že pamlsky se po naučení cviku vypouštějí.
Výuka nového cviku se dá velmi efektivně provádět i bez použití pamlsků tehdy, když si dokážeme vytvořit rychlý způsob mimoverbální komunikace, kterému pes bude rozumět.

V následujících několika článcích uvedu, proč výchova i výcvik s převažujícím podílem pamlsků buď nefunguje vůbec, nebo efektivita je velmi nízká.

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zapomenuté heslo? |  Zapomenuté jméno?

×