Please select your page

Emoce

Povel,  a jeho provedení zvedá emoční hladinu nervové soustavy psa. Pokud po provedení cviku odměňujeme psa pamlskem, je otázka, co udělá pamlsek s hladinou emoce psa. Dejme tomu, že pes je před vydáním prvního povelu v klidu. Po vydání povelu se aktivita psa zvýší třeba na hodnotu 40% z jeho maxima. Po provedení povelu máme nyní dvě možnosti:

a) Uvést psa do zpět do klidového stavu.

b) psa exitujícím způsobem pochválit za provedení cviku a přidat k tomu ještě pamlsek.

Již na první pohled je v těchto dvou přístupech patrný značný rozdíl. V prvním případě je pes po splnění povelu vrácen do „základního“, tedy klidového stavu, ve druhém případě se jeho emoční hladina zvýší, dejme tomu, že na hodnotu 70% jeho maxima. Ve druhém případě je zřejmé, že vydání dalšího povelu je problematické, zřejmě je třeba vyčkat poklesu emoční aktivity psa. Pokud ve druhém případě další povel nenásleduje s větším časovým odstupem od povelu prvního, není pes na jeho provedení dostatečně soustředěný, zejména tehdy, pokud další povel se „tematicky“ liší od povelu prvního.

Je-li první povel spíše „akčního“ typu a typ dalšího povelu spíše klidový – třeba odložení a odchod majitele mimo dohled psa, je zřejmé, že když je "akční" povel překryt pamlskem, je úspěšnost dalšího, "klidového" cviku je nižší.

V prvním případě je pes v jednoduchém střídavém rytmu: klid, práce, klid, práce, ....  I my, lidé si po splnění úkolu raději trochu oddechneme a zklidníme se a soustředíme se  před plněním úkolu dalšího, zejména, když úkoly jdou těsně za sebou a jsou typově odlišné. No, zkuste si udělat nějaký test a po každé zodpovězené otázce se na pár vteřin radujte.

Ve druhém případě se už jedná o „emoční houpačku“: klid, práce, pamlsek=zvýšení emoce – a jaké je další pokračování? Počkat,  až se pes uklidní, nebo nesoustředěnému psu dát další povel?

Platí poučka, že dvě vteřiny spojují, pět vteřin rozděluje. Pokud tedy vydáme dva povely, které jsou od sebe vzdáleny o méně, než pět vteřin, překrývá povel, vydaný jako poslední, povel, který mu předchází. Pamlsek tak překrývá splněný povel, pes se po provedení cviku plně soustředí na pamlsek. Když bychom byli na jeho místě, možná bychom po obdržení pamlsku měli problém se zodpovězením otázky - a za cos ten pamlsek vlastně dostal, obzvláště, když povely, proložené pamlsky jdou v rychlejším sledu za sebou.

Pes se soustředí na pamlsek, pamlsek odebírá velkou část pozornosti psa na úkor jeho soustředění na správné, přesné a rychlé plnění povelů.

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zapomenuté heslo? |  Zapomenuté jméno?

×